Welkom Tel: 023-5311804 | Spoedlijn: 06-55894739

32

Om U een indruk te geven over het werkterrein van integraal huisarts van der Velde is hier enige informatie.

In 1975 voltooide hij zijn fysiotherapiestudie en startte de opleiding Geneeskunde om huisarts te worden.

Tijdens zijn studie geneeskunde werkte hij als fysiotherapeut en verdiepte zich naast zijn huisartsgeneeskunde in diverse complementaire geneeswijzen, zoals Natuurgeneeskunde, Orthomoleculaire Geneeskunde, Ayurveda, Homeopathie en Antroposofie.

Sinds 1986 is hij werkzaam als Integraal Huisarts te Haarlem en vanaf 1988 werkzaam als geregistreerd Integraal Natuurarts (lid van de AVIG) en vanaf 1991 als geregistreerd Orthomoleculair arts (lid MBOG) en Ayurveda arts.

rainbow line

Vanuit verschillende gezichtspunten kunnen uw problemen belicht worden, waarbij wordt uitgegaan van de heelheid en verbondenheid van de mens op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. 4Alle balansverstoringen zijn onderling met elkaar verbonden en op zo individueel mogelijke wijze wordt getracht aanwijzingen te geven om het evenwicht te herstellen.

In onderling overleg kan gekozen worden tussen verscheiden wegen welke tot doel hebben zelf de optimale balans te (her)vinden.

De integratieve huisartsenpratijk verenigt de mogelijkheid het beste aan te bieden van de reguliere huisarts geneeskunst met het beste van de complementaire geneeskunst.