Vit D

Het belang van Vit.D voor de gezondheid wordt steeds meer onderkend. DIt is voor mij een aanleiding U te informeren over Vit. D en een mogelijk tekort aan Vit. D aan te vullen.

Wij kunnen voor iedereen in de praktijk laten bepalen of er sprake is van een tekort. Mocht dit het geval zijn, dan is dit eenvoudig aan te vullen.

Voor kinderen van 0 t/m 10 jaar houd ik een bovengrens aan van 1x per maand 625 μg.                                Voor iedereen ouder dan 11 jaar houd ik als bovengrens aan iedere 2 weken 625 μg Vit D3 (44,6 μg per dag)

Uitzonderingen voor het innemen van Vit D: Mensen met een calciumstofwisselingsstoornis, Besnier Boeck, Sarcoïdosis, Granulomatosis.  Neem bij twijfel altijd eerst met ons contact op.

Deze dosering blijft onder de door de Gezondheidsraad aangegeven aanvaardbare dagelijkse bovengrens van Vit D van 25 μg voor kinderen t/m 10 jaar en 50 μg voor iedereen vanaf 11 jaar. En deze dosering blijft helemaal ver onder de door de EFSA (European Food Safety Authority) aangegeven aanvaardbare dagelijkse bovengrens van Vit D van 25 μg voor kinderen van 0 tot 1 jaar, voor kinderen van 1 t/m 10 jaar 50 μg en voor iedereen boven 11 jaar 100 μg Vit D

De medisch diagnostische centra van Atalmedial stellen de normaalwaarde van Vit D op minimaal 50 nmol/l Referentie: Institute for medicine: Dietary Reference Intake for Calcium and Vitamin D (2011)

De Gezondheidsraad heeft in september 2012 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor een toereikende vitamine-D-status voor de bevolking. Deze aanbeve­lingen zijn gebaseerd op het zogenaamde ‘voorzorg­principe’. Ze richten zich uitsluitend op de momenteel beschikbare resultaten van gerandomiseerde studies over de calcemische functies van vitamine D.

De laagste vita­mine-D-dosering waarbij toxiciteit is geconstateerd (LOAEL) ligt boven de 250 μg/dag

In 2013 heeft Prof Muskiet en collega's een kritische beschouwing van de aanbevelingen en de rationale van het Gezondheidsraad rapport gepubliceerd onder de titel: "Evaluatie van de Voedingsnormen voor Vit D".    Dit is een gedegen rapport over de huidige aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Het volledige rapport is te vinden bij de link hieronder.

F.A.J. MUSKIET, G.E. SCHUITEMAKER, E. van der VEER en J.P.M. WIELDERS

Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2013; 38: 169-185

Bent U kunt geinteresseerd in meer informatie dan kunt u artikelen over vit D hier vinden.